Безоплатно отримані основні засоби: коли нараховується у податковому обліку амортизація?Розділ: Новини