Щодо не включення операцій з безоплатної передачі товару нерезиденту України, зареєстрованому у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України (відповідно до ст.39 ПКУ) до Звіту про контрольовані операції за 2017 рік, за умови якщо річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 150 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звіРозділ: Консультації для юридичних осіб