Територіальні органи ДФС
у Дніпропетровській області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Який порядок оподаткування податком на додану вартість та відображення у податковій звітності з податку на додану вартість операцій з отримання міжнародної технічної допомоги? Чи враховуються обсяги проведених операцій при обрахунку обсягів оподатковуваних операцій для обов’язкової реєстрації платником ПДВ?

24.04.2017

Відповідно до п.181.1 ст.181 ПКУ у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1000000 гривень (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов’язана зареєструватися як платник податку у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених ст.183 ПКУ, крім особи, яка є платником єдиного податку першої - третьої групи.

Відповідно п.185.1 ст.185 ПКУ об'єктом оподаткування податком на додану вартість є операції платників податку з постачання товарів (послуг), місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст.186 ПКУ.

Згідно із розділами V та ХХ ПКУ до оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг належать операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою ПДВ, ставкою 7 відсотків, нульовою ставкою ПДВ та звільнені (умовно звільнені) від оподаткування ПДВ.

У відповідності до п.197.11 ст.197 ПКУ звільняються від оподаткування операції із:

постачання товарів та послуг на митній території України та ввезення на митну територію України товарів як міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана у встановленому законодавством порядку;

постачання товарів та послуг на митній території України та ввезення на митну територію України товарів, що фінансуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана у встановленому законодавством порядку;

ввезення на митну територію України майна як гуманітарної допомоги, наданої згідно з нормами Закону України "Про гуманітарну допомогу".

Згідно з п.3.2 ст.3 ПКУ якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені ПКУ, застосовуються правила міжнародного договору.

Порядок залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року №153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» зі змінами та доповненнями (далі – Порядок №153), за умови дотримання вимог якого реалізується право платників на одержання податкових пільг.

Так, у відповідності до п.12 Порядку №153 задля реалізації права на одержання пільг, привілеїв, імунітетів, передбачених законодавством та міжнародними договорами України, обов’язковою умовою є державна реєстрація проектів (програм), яка є підставою для акредитації їх виконавців, основними з яких у відповідності до п.2 Порядку №153 виступають:

донор - іноземна держава, уряд та уповноважені урядом іноземної держави органи, іноземний муніципальний орган або міжнародна організація, що надають міжнародну технічну допомогу відповідно до міжнародних договорів України;

виконавець - будь-яка особа (резидент або нерезидент), що має письмову угоду з донором або уповноваженою донором особою та забезпечує реалізацію проекту (програми);

бенефіціар - центральний орган виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, Київська, Севастопольська міська держадміністрація, до компетенції яких належить реалізація державної політики у відповідній галузі чи регіоні, де передбачається впровадження проекту (програми), що заінтересована в результатах виконання проекту (програми);

реципієнт - резидент (фізична або юридична особа), який безпосередньо одержує міжнародну технічну допомогу згідно з проектом (програмою).

Підставою для акредитації учасників проекту, здійснюваного за рахунок міжнародної технічної допомоги, є державна реєстрація проекту, обов’язковість якої визначена пунктом 11 Порядку №153, а підтвердженням проведення якої є реєстраційна картка проекту (програми), передбачена пунктом 18 Порядку №153.

Тобто, реалізація права на податкові пільги, передбачені законодавством та міжнародними договорами України, здійснюється на підставі:

- реєстраційної картки проекту (програми) міжнародної технічної допомоги (далі – МТД), що видається Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвиток);

- плану закупівлі товарів, робіт і послуг, що придбаваються за кошти МТД в рамках проекту (програми) МТД, засвідченого донором або виконавцем та погодженого бенефіціаром, який подається до Мінекономрозвитку (далі - план закупівлі).

Наявність у реєстраційній картці відповідних записів свідчить про те, що при постачанні товарів/виконанні робіт/наданні послуг, що закуповуються за рахунок міжнародної технічної допомоги в рамках проекту, передбачено право на отримання податкової пільги з оподаткування ПДВ.

У разі якщо у реєстраційній картці проекту (програми) МТД буде зроблено, зокрема,  запис про підтвердження наявності плану закупівлі та перелік організацій-виконавців 2, які заявили право на податкові пільги, це означатиме, що в рамках проекту (програми) МТД донором заявлено право на отримання податкових пільг, передбачених податковим законодавством України. Таким чином, в рамках такого проекту (програми) МТД товари, роботи та послуги, що закуповуються виконавцем проекту 2 за рахунок МТД, відвантажуються (виконуються, постачаються) без сплати ПДВ.

Неподання плану закупівлі за проектом розглядатиметься, як відсутність необхідності в реалізації донором права на податкові пільги при реалізації такого проекту міжнародної технічної допомоги, про що у реєстраційній картці цього проекту буде зроблено відповідну відмітку.

У разі якщо у реєстраційній картці проекту (програми) МТД буде зроблено одну з нижчезгаданих відміток про те, що:

1) податкові пільги за операціями, які здійснюються на митній території України, міжнародним договором не передбачені;

2) план закупівлі не подано (необхідність в реалізації права на податкові пільги не заявлено), це означатиме, що в рамках проекту (програми) МТД податкові пільги відсутні або донором не заявлено необхідність в реалізації права на податкові пільги. Таким чином, в рамках такого проекту товари, роботи та послуги, що закуповуються виконавцем проекту 2 за рахунок МТД, відвантажуються (виконуються, постачаються) зі сплатою ПДВ.

Платник податку (продавець), що здійснює операції з постачання товарів(послуг) в рамках відповідного міжнародного договору, повинен зберігати  у справі:

I. копію реєстраційної картки проекту, в рамках якого здійснено закупівлю товарів, робіт, послуг, засвідченої печаткою донора або виконавця проекту 2;

II. копію плану закупівлі, засвідченої печаткою донора або виконавця проекту 2;

III. копію контракту на постачання товарів, виконання робіт та надання послуг, засвідченої підписом та печаткою виконавця проекту 2 (у контракті зазначається, що закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється коштом проекту міжнародної технічної допомоги та відповідає категорії (типу) товарів, робіт і послуг, зазначених у плані закупівлі).

Згідно з п.23 Порядку №153, виконавець, що реалізує право на податкові пільги, передбачені законодавством та міжнародними договорами України (крім договорів, пов’язаних із виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему), щомісяця до 20 числа складає та подає в письмовому та електронному вигляді органові державної податкової служби, в якому перебуває на обліку як платник податків, та в копії Мінекономрозвитку інформаційне підтвердження за формою згідно з додатком 8 до цього Порядку.

У разі коли виконавцем є юридична особа - нерезидент, що не перебуває на обліку як платник податків, інформаційне підтвердження подається в письмовому та електронному вигляді контролюючому органу за адресою акредитації такої особи на території України та в копії Мінекономрозвитку.

Зазначена позиція викладена ДФС України в Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (База податкових знань) за індексом 101.13 та у листі від 27.09.2012 року №4526/0/71-12/12-1017.

Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 року №21, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.01.2016 року за №159/28289, зі змінами та доповненнями (далі – Порядок №21).

У відповідності до  п.3 розділу V Порядку №21 у рядку 5 декларації з податку на додану вартість вказуються обсяги операцій, у т.ч. з постачання товарів/послуг, звільнених від оподаткування відповідно до ст.197 ПКУ, тимчасово звільнених від оподаткування відповідно до підрозділу 2 розділу XX ПКУ та звільнених відповідно до міжнародних договорів (угод).

Для платників податку, які заповнюють рядок 5 обов'язковим є подання (Д6) (додаток 6).

Довідка (Д6) (додаток 6) заповнюється в розрізі операцій, що не є об'єктом оподаткування, звільнених від оподаткування, операцій з постачання послуг за межами митної території України та послуг, що здійснюються за межами митної території України, з урахуванням їх місця постачання відповідно до п.п.186.2, 186.3 ст.186 ПКУ. У разі звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів, робіт та послуг в межах міжнародного договору, у додатку 6 зазначається  назва відповідного міжнародного договору.

Виходячи зі змісту запиту та долучених до нього документів, Товариство є виконавцем 2 проекту, що здійснюються в рамках міжнародної технічної допомоги (далі – Проект).

Платником надано копії визначених Порядком №153 документів, які надають право на податкову пільгу:

- реєстраційної картки Проекту;

- плану закупівель товарів, робіт і послуг;

- договору поставки з Виконавцем-нерезидетом щодо виконання робіт по виготовленню меблів, закупівля яких здійснюється в рамках виконання Проекту.

Виконавця Проекту нерезидента не зареєстровано суб’єктом господарювання на території України, а акредитовано на території України згідно відповідного свідоцтва.

Враховуючи вищезазначене, у відповідності до п.197.11 ст.197 ПКУ за умови дотримання вимог Порядку №153 в частині наявності належним чином завірених копій вищевказаних документів, операції Товариства з виконання умов договору поставки по здійсненню робіт з виготовлення меблів, що провадяться в межах реалізації Проекту, звільняються від оподаткування ПДВ.

Одночасно  нагадуємо, що повне та підтверджене право Товариства на звільнення від сплати ПДВ за вищезазначеними операціями реалізується за умови подання нерезидентом інформаційного підтвердження за формою згідно з додатком 8 до Порядку №153 в письмовому та електронному вигляді контролюючому органу за адресою акредитації такої особи на території України та копії Мінекономрозвитку. В такому додатку 8 серед продавців повинно  бути відображено  Товариство.

При цьому, у відповідності до п.181.1 ст.181, ст.185, п.197.11 ст.197 ПКУ такі операції повинні враховуватись при обрахунку обсягів оподатковуваних операцій для обов’язкової реєстрації платником ПДВ. Тому, якщо по Товариству за останні 12 календарних місяців обсяг постачання товарів/послуг, включаючи обсяг постачання в рамках міжнародного договору, перевищує 1 млн. грн., то Товариство повинно зареєструватись платником ПДВ.

Згідно із п.3 розділу V Порядку №21 зазначені операції підлягають відображенню у рядку 5 декларації з податку на додану вартість, при заповненні якого обов'язковим є подання (Д6) (додаток 6) до декларації, у якому зазначається назва відповідного міжнародного договору, в рамках виконання якого здійснюється Проект.

До списку