Територіальні органи ДФС
у Дніпропетровській області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Щодо відповідності установчих документів вимогам чинного податкового законодавства

06.03.2017

Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства (п.1.1 ст.1 Кодексу).

Відповідно до п.5.1 ст.5 Кодексу поняття, правила та положення, установлені цим Кодексом та законами з питань митної справи, застосовуються виключно для регулювання відносин, передбачених статтею 1 цього Кодексу.

У разі якщо поняття, терміни, правила та положення інших актів суперечать поняттям, термінам, правилам та положенням цього Кодексу, для регулювання відносин оподаткування застосовуються поняття, терміни, правила та положення цього Кодексу (п.5.2 ст.5 Кодексу).

Підпунктом 14.1.121 п.14.1 ст.14 Кодексу зазначено, що неприбуткові підприємства, установи та організації - неприбуткові підприємства, установи та організації, які не є платниками податку на прибуток підприємств відповідно до пункту 133.4 статті 133 цього Кодексу.

Так, згідно положень п.п.133.4.1 п.133.4 ст.133 Кодексу, неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених підпунктом 133.4.2 цього пункту;

установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об'єднання та асоціації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;

внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Положення абзаців третього і четвертого цього підпункту щодо вимог наявності установчих документів не поширюються на бюджетні установи.

Згідно положень п.133.4.6 п.133.4 ст.133 Кодексу, до неприбуткових організацій, що відповідають вимогам цього пункту і не є платниками податку, зокрема, можуть бути віднесені :

-  громадські об’єднання.

Постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 №440, яка набула чинності з 16.07.2016, затверджено «Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру»  (далі – Постанова №440 та Порядок), де п.7 Порядку визначені вимоги щодо положень, яким обов’язково повинна відповідати неприбуткова організація.

Контролюючий орган може проводити перевірку відомостей, що містяться в поданих документах, щодо відповідності вимогам, встановленим Податковим кодексом України та законодавством, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації (п.6 Порядку).

Тобто, при віднесенні громадської організації до категорії осіб, що не є платниками податку на прибуток та відповідно включенні до Реєстру неприбуткових установ та організацій  контролюючі органи перевіряють установчі документи такої організації на предмет відповідності вимогам, визначених податковим законодавством, а саме  п.133.4 ст.133 Кодексу.

У разі невідповідності неприбуткової організації вимогам, встановленим п.133.4 ст.133 Кодексу (п.7 Порядку) контролюючий орган відмовляє такій організації у включенні до Реєстру (п.8 Порядку).

Виходячи з пунктів Статуту_______, наведених у зверненні,  встановлено, що установчими документами дотримані окремі вимоги п.п.133.4.1 п.133.4 ст.133 Кодексу, а саме п.10.9 розділу 10 Статуту містить положення щодо неможливості перерозподілу активів між членами Організації. Аналогічні твердження містяться в п.11.5 розділу 12 Статуту.

Разом з цим, зазначені пункти Статуту не в повній мірі відповідають вимогам  п.п.133.4.1 п.133.4 ст.133 Кодексу щодо передачі активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі  припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

Слід зазначити, що п.133.4 ст.133 Кодексу не містить будь-яких заперечень «якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації», та положень щодо іншого способу передачі активів у разі реорганізації Організації.

Враховуючи вищевикладене, з метою приведення установчих документів у відповідність до вимог чинного податкового законодавства,  ГУ ДФС у Дніпропетровській області рекомендує викласти зазначені пункти  Статуту  у відповідності до вимог, встановлених п.п.133.4.1 п.133.4 ст.133 Кодексу.

Після внесення зазначених змін та доповнень Статут відповідатиме вимогам Кодексу, визначеним як обов’язкова умова для внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Додатково:

Податкова консультація - допомога контролюючого органу конкретному платнику податків стосовно практичного використання конкретної норми закону або нормативно-правового акта з питань адміністрування нарахування та сплати податків чи зборів, контроль за справлянням яких покладено на такий контролюючий орган (пп.14.1.172 п.14.1 ст.14 Кодексу).

Згідно з положеннями ст.52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Контролюючі органи мають право надавати консультації виключно з тих питань, що належать до їх повноважень.

Для отримання консультацій з питань податкового законодавства радимо Вам у подальшому звертатись в усній формі до контролюючого органу, в якому Ви, як платник податків перебуваєте на обліку, в письмовій формі до контролюючих органів в областях та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, а також із запитами до Інформаційно – довідкового Департаменту Державної фіскальної служби України за багатоканальним телефонним номером 0-800-501-007 (безкоштовно із стаціонарних телефонів). Режим роботи Інформаційно - довідкового Департаменту Державної фіскальної служби України з 8 год.00хв. до 20 год.00 хв. щоденно, крім суботи та неділі. Відповіді також надаються Контакт-Центром Державної фіскальної служби України факсом та електронною поштою через мережу Інтернет (idd@minrd.gov.ua).

До списку