Територіальні органи ДФС
у Дніпропетровській області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Чи необхідно ломбарду реєструватися платником ПДВ при здійсненні операцій з постачання Національному банку України дорогоцінних металів, які є заставним майном?

20.02.2017

Відповідно до п.п.14.1.191 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі - ПКУ)  постачання товарів - будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.

Згідно з пп. «а» п.185.1 ст.185 ПКУ об’єктом оподаткування є операції з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст.186 ПКУ, у тому числі операції з безоплатної передачі та з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об'єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю.

Операції з обігу банківських металів, інших валютних цінностей (крім банкнот і монет, що використовуються для нумізматичних цілей, а також іноземних монет з дорогоцінних металів, базою оподаткування яких є продажна вартість) не є об'єктом оподаткування ПДВ (п.п.196.1.4 п.196.1 ст.196 ПКУ).

Також відповідно до п.197.19 ст.19 ПКУ звільняються від оподаткування операції з постачання Національному банку України дорогоцінних металів, у тому числі їх ввезення на митну територію України.

Відповідно до п.5.3 ст.5 ППУ інші терміни, що застосовуються у ПКУ і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами.

Згідно із  п.1 ст. 1 Закону України від 18 листопада 1997 року №637/97-ВР «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» (далі – Закон №637/97) дорогоцінні метали - золото, срібло, платина і метали платинової групи (паладій, іридій, родій, осмій, рутеній) у будь-якому вигляді та стані (сировина, сплави, напівфабрикати, промислові продукти, хімічні сполуки, вироби, відходи, брухт тощо).

Пунктом 13 ст.1 Закону №637/97 визначено, що  банківські метали - це золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів;

Відповідно до п.4 ст.4 Закону №637/97, скуплені у населення і не викуплені з-під застави ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на умовах форвардного контракту першочергово пропонуються:

Міністерству фінансів України для поповнення Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України;

Національному банку України для поповнення золотого запасу України.

Підпунктом 14.1.139 п.14.1 ст.14 ПКУ визначено, що платником податку на додану вартість є, зокрема,  юридична особа, створена відповідно до закону у будь-якій організаційно-правовій формі.

Порядок реєстрації особи як платника ПДВ регулюється ст.180 - 183 ПКУ та регламентується Положенням про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 №1130, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.11.2014  за №1456/26233.

Статтями 181 та 182 ПКУ визначено умови для реєстрації особи як платника ПДВ, відповідно до яких реєстрація особи як платника ПДВ може здійснюватись як в обов'язковому порядку, так і за добровільним рішенням особи.

Відповідно до п.181.1 ст.181 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1000000 гривень (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов'язана зареєструватися як платник податку у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених ст.183 ПКУ крім особи, яка є платником єдиного податку першої - третьої групи.

До загального обсягу операцій з постачання товарів/послуг для цілей реєстрації особи як платника ПДВ належать операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою ПДВ, ставкою 7 відсотків, нульовою ставкою ПДВ та звільнені (умовно звільнені) від оподаткування ПДВ. При цьому обсяг операцій, що не є об'єктом оподаткування ПДВ, при обрахунку загального обсягу операцій з постачання товарів/послуг не включається.

Відповідно до п.183.2 ст.183 у разі обов'язкової реєстрації особи як платника податку реєстраційна заява подається до контролюючого органу не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій, визначеного у ст.181 ПКУ.

Пунктом 183.10 ст.183 ПКУ визначено, що будь-яка особа, яка підлягає обов'язковій реєстрації як платник податку, і у випадках та в порядку, передбачених цією статтею, не подала до контролюючого органу реєстраційну заяву, несе відповідальність за ненарахування або несплату цього податку на рівні зареєстрованого платника без права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування.

Згідно інформації, наведеної в запиті - ПТ «…», підприємство здійснює постачання на користь НБУ не викуплених з-під застави фізичними особами  ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів (у вигляді брухту дорогоцінних металів).

Оскільки ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів (у вигляді брухту дорогоцінних металів) згідно Закону №637/97 не підпадають під визначення терміну банківські метали, тому  норми п.п.196.1.4 п.196.1 ст.196 ПКУ в даному випадку застосовуватись ПТ «…» не можуть.

Щодо застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ згідно з
п.197.19 ст.197 ПКУ по операціях з постачання ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів необхідно одночасне виконання наступних умов:

- постачання ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів (у вигляді брухту дорогоцінних металів) повинно здійснюватися  безпосередньо Національному банку України;

- категорія ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, що постачаються, повинна відповідати визначенню, наведеному в п.1 ст.1 Закону №637/97.

Тому при виконанні зазначених умов ПТ «…» може бути застосована пільга по п.197.19 ст.197 ПКУ.

Також слід зазначити, що відповідно до ст.19 Закону України від 2 жовтня 1992 року № 2654-XII «Про заставу» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 2654) за рахунок заставленого майна заставодержатель має право задовольнити свої вимоги в повному обсязі, що визначається на момент фактичного задоволення, включаючи проценти, відшкодування збитків, завданих прострочкою виконання (а у випадках, передбачених законом чи договором, - неустойку), необхідні витрати на утримання заставленого майна, а також витрати на здійснення забезпеченої заставою вимоги, якщо інше не передбачено договором застави. Таке майно може бути реалізоване в порядку, передбаченому Законом №2654-XII.

Відповідно до п.197.12 ст.197 ПКУ звільняються від оподаткування операції банків та інших фінансових установ з постачання (продажу, відчуження іншим способом) майна, що передане фізичними особами, а також суб'єктами підприємницької діяльності - приватними підприємцями та іншими особами, які не є платниками податку, у заставу, у тому числі іпотеку, та на яке було звернено стягнення.

Тобто, продаж інших заставних ювелірних і побутових товарів, які не викуплені Національним банком України, також відноситься до пільгових операцій з оподаткування ПДВ відповідно до п..197.12 ст.197 ПКУ.

Враховуючи вищевикладене,  ПТ «…», окрім основної діяльності підприємства: здійснення операцій з надання фінансових кредитів за рахунок власних або залучених коштів під заставу майна, їх погашення, які не є об’єктом оподаткування ПДВ, проводить операції, які підпадають під категорію звільнених від оподаткування ПДВ.

Тому, виходячи з того, що згідно п.185.1 ст.185 ПКУ звільнені від оподаткування операції відносяться до операцій, що є об’єктом оподаткування, вони враховуються до загального обсягу операцій при визначенні необхідності реєстрації платником ПДВ.

У випадку досягнення ПТ «…» протягом останніх 12 календарних місяців граничного обсягу оподатковуваних операцій, визначеного у п.181.1 ст.181 ПКУ,  при постачанні ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів (у вигляді брухту дорогоцінних металів) Національному банку України або при постачанні майна, переданого під заставу фізичними особами, які не є платниками податку, іншим категоріям контрагентів, підприємство повинно подати заяву на реєстрацію платником податку на додану вартість у законодавчо визначений термін.

 

До списку