Територіальні органи ДФС
у Дніпропетровській області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Щодо реєстрації як неприбуткової організації

23.12.2016

Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства (п.1.1 ст.1 Кодексу).

Відповідно до п.5.1 ст.5 Кодексу поняття, правила та положення, установлені цим Кодексом та законами з питань митної справи, застосовуються виключно для регулювання відносин, передбачених статтею 1 цього Кодексу.

Підпунктом 14.1.121 п.14.1 ст.14 Кодексу зазначено, що неприбуткові підприємства, установи та організації - неприбуткові підприємства, установи та організації, які не є платниками податку на прибуток підприємств відповідно до пункту 133.4 статті 133 цього Кодексу.

Так, згідно положень п.п.133.4.1 п.133.4 ст.133 Кодексу, неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених підпунктом 133.4.2 цього пункту;

установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об'єднання та асоціації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;

внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами (абзац перший п.п.133.4.2 п.133.4 ст.133 Кодексу).

Згідно положень п.133.4.6 п.133.4 ст.133 Кодексу, до неприбуткових організацій, що відповідають вимогам цього пункту і не є платниками податку, зокрема, можуть бути віднесені :

- об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих будинків.

Постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 №440, яка набула чинності з 16.07.2016, затверджено «Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру»  (далі – Постанова №440 та Порядок), де п.7 Порядку визначені вимоги щодо положень, яким обов’язково повинна відповідати неприбуткова організація.

Правові та організаційні засади створення, функціонування, реорганізації та ліквідації об'єднань власників жилих та нежилих приміщень багатоквартирного будинку, захисту їхніх прав та виконання обов'язків щодо спільного утримання багатоквартирного будинку  регулює Закон України від 29.11.2001 №2866-ІІІ «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» (із змінами та доповненнями).

Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23.09.2015 №238, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.10.2015 за №1220/27665, затверджено Типовий статут об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, (далі – Типовий статут).

Пунктом 2 розділу 1 Загальні положення  Типового статуту встановлено, що об'єднання діє відповідно до Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», чинного законодавства України та Статуту.

Відповідно до п.2  розділу II «Мета створення, завдання та предмет діяльності об'єднання» Типового статуту, об'єднання є неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку для його розподілу між співвласниками.

Також п.6 розділу IV «Джерела фінансування, порядок використання майна та коштів об'єднання» Типового статуту визначено, що забороняється розподіл отриманих об'єднанням доходів або їх частини серед співвласників, працівників об'єднання, членів органів управління та інших осіб.

Відповідно до загальних положень Наказу Міністерства фінансів України  від 07.02.2013  №73 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.02.2013 за №336/22868, далі - П(С)БО 1, терміни, що використовуються в національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають такі значення, зокрема:

Доходи  - збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників), (п.3 р.1 П(С)БО 1).

Прибуток - сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати (п.3 р.1 П(С)БО 1).

Згідно п.5 розділу «Визнання та класифікація доходу» Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999  №290, зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України 14.12.1999 за  №860/4153,  дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Відповідно до п.п.14.1.54 п.14.1 ст.14 Кодексу дохід з джерелом їх походження з України - будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, у тому числі, але не виключно, доходи у вигляді (перелік).

 

Таким чином, поняття «дохід», як економічна категорія відповідно до положень стандартів бухгалтерського обліку має більш широке визначення яке охоплює в собі більш вузьке поняття «прибуток» (як економічну категорію).

Відповідно теза, яка міститься в Типовому статуті стосовно заборони розподілу доходів або їх частини за своєю суттю тотожна приписам зазначеним в статті 133 Кодексу стосовно заборони розподілу доходів (прибутків).

Враховуючи вищезазначене, ГУ ДФС у Дніпропетровській області вважає правомірним віднесення ОСББ, установчі документи якого викладені відповідно до вимог Типового статуту до категорії неприбуткової організації та відповідне його внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Додатково:

Податкова консультація - допомога контролюючого органу конкретному платнику податків стосовно практичного використання конкретної норми закону або нормативно-правового акта з питань адміністрування нарахування та сплати податків чи зборів, контроль за справлянням яких покладено на такий контролюючий орган (пп.14.1.172 п.14.1 ст.14 Кодексу).

Згідно з положеннями ст.52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Контролюючі органи мають право надавати консультації виключно з тих питань, що належать до їх повноважень.

Для отримання усних консультацій з питань податкового законодавства Ви  можете звертатись до контролюючого органу, в якому Ви, як платник податків перебуваєте на обліку, в письмовій формі до контролюючих органів в областях та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, а також із запитами до Інформаційно – довідкового Департаменту Державної фіскальної служби України за багатоканальним телефонним номером 0-800-501-007 (безкоштовно із стаціонарних телефонів). Режим роботи Інформаційно - довідкового Департаменту Державної фіскальної служби України з 8 год.00хв. до 20 год.00 хв. щоденно, крім суботи та неділі. Відповіді також надаються Контакт-Центром Державної фіскальної служби України факсом та електронною поштою через мережу Інтернет (idd@minrd.gov.ua).

До списку