Територіальні органи ДФС
у Дніпропетровській області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Щодо порядку та обсягів віднесення вартості товарів, імпортованих з офшорної зони до складу витрат підприємства при переході зі спрощеної на загальну системи оподаткування

28.10.2016

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області розглянуло звернення від 13.10.2016 №8 _____ щодо порядку та обсягів віднесення вартості товарів, імпортованих з офшорної зони до складу витрат підприємства при переході зі спрощеної на загальну системи оподаткування та у відповідності до положень статті 52 «Податкова консультація» Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ (зі змінами та доповненнями, далі – ПКУ) у межах компетенції і повноважень повідомляє наступне.

Відповідно до пункту 44.1 статті 44 ПКУ для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Юридичні особи - платники єдиного податку, які відповідають критеріям, визначеним підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу, ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат з метою обрахунку об'єкта оподаткування за методикою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику (підпункт 44.2. статті 44 ПКУ).

Наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 №39 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.03.2000 за №161/4382 затверджено Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт  суб’єкта малого підприємництва», яке регулює питання  спрощеного бухгалтерського обліку суб’єктів малого підприємництва (далі – П(С)БО 25).

Пунктом 10 П(С)БО 25 визначено, що суб’єкти господарювання, які відповідають критеріям, визначеним підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу ХІV ПКУ та застосовують спрощену систему оподаткування обліку та звітності, з метою складання фінансової звітності визнають доходи і витрати за національними положення бухгалтерського обліку.

Нормами підпункту 44.2 статті 44 ПКУ передбачено, що для обрахунку об'єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування.

Порядок розрахунку об’єкта оподаткування з податку на прибуток викладено в статті 134 ПКУ, згідно якої оподатковується прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III ПКУ (підприємства, у яких річний дохід від будь-якої діяльності за останній річний звітний період не перевищує двадцяти мільйонів гривень мають право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату).

Тобто, формування  доходів та витрат під час перебування як на спрощеній системі оподаткування так, і на загальній системі оподаткування відбувається за загальними правилами бухгалтерського обліку.

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності  ( п.2 ст.6 Закону України від 16.07.1999 №996 «Про бухгалтерський облік  та фінансову звітність в України»).

Таким чином, з питання ведення бухгалтерського обліку господарських операцій під час перебування на спрощеній та загальній системах оподаткування доцільно звернутися до Міністерства фінансів України.

Щодо податкового обліку операцій з імпорту під час перебування на загальній системі оподаткування, то слід зазначити наступне.

Як наводилося вище, об’єкт оподаткування податком на прибуток визначається шляхом коригування фінансової звітності  на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ.

Статтею 140 визначені різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій.

Так, підпунктом 140.5.4 пункту 140.5 статті 140 ПКУ передбачено, що фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (крім зазначених у пункті 140.2 та у підпункті 140.5.5 цього пункту та операцій, які визнані контрольованими відповідно до статті 39 ПКУ), придбаних у нерезидентів (у тому числі нерезидентів – пов’язаних осіб), що зареєстровані у державах (на територіях), зазначених у підпункті 39.2.1.2 пункту 39.2 статті 39 ПКУ.

Починаючи з 16.09.2015 року діє перелік країн «офшорників», який затверджено Постановою Кабінету міністрів України від 16.09.2015 №977-р «Про затвердження переліку держав (територій), які відповідають критеріям установленим підпунктом 39.2.1.2 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України» (далі – перелік).

  Для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, об'єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу. Платник податку, у якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, має право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу, не більше одного разу протягом безперервної сукупності років в кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру доходу. Про прийняте рішення платник податку зазначає у податковій звітності з цього податку, що подається за перший рік в такій безперервній сукупності років. В подальші роки такої сукупності коригування фінансового результату також не застосовуються (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років).

Таким чином, у разі не прийнятті рішення щодо коригування фінансового результату до оподаткування на різниці об’єкт оподаткування формується за загальними правилами бухгалтерського обліку, у випадку прийнятті рішення щодо коригування фінансового результату до оподаткування на різниці та здійснення платником податку на прибуток господарський операцій з нерезидентом який  зареєстровано в державі включеній до переліку, що затверджений Постановою №977,  фінансовий результату до оподаткування збільшується на суму 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг.

Додатково:

Податкова консультація - допомога контролюючого органу конкретному платнику податків стосовно практичного використання конкретної норми закону або нормативно-правового акта з питань адміністрування нарахування та сплати податків чи зборів, контроль за справлянням яких покладено на такий контролюючий орган (підпункт 14.1.172 пункт 14.1 стаття 14 ПКУ).

Згідно з положеннями статті 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Контролюючі органи мають право надавати консультації виключно з тих питань, що належать до їх повноважень.

Для отримання необхідної інформації і вичерпних усних відповідей з питань податкового законодавства Ви маєте можливість звертатись до контролюючого органу, в якому Ви, як платник податків, перебуваєте на обліку та Інформаційно – довідкового Департаменту Державної фіскальної служби України за багатоканальним телефонним номером 0-800-501-007 (безкоштовно із стаціонарних телефонів). Режим роботи Інформаційно - довідкового Департаменту Державної фіскальної служби України з 8 год.00хв. до 20 год.00хв. щоденно, крім суботи та неділі. Відповіді також надаються Контакт-Центром Державної фіскальної служби України факсом та електронною поштою через мережу Інтернет (idd@minrd.gov.ua).

До списку