Територіальні органи ДФС
у Дніпропетровській області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Щодо сплати земельного податку

15.12.2015

Головне управління  ДФС у Дніпропетровській області розглянувши лист від _______ № ______ щодо сплати земельного податку, повідомляє наступне.

Податковим кодексом України (далі – Податковий кодекс) передбачено, що за зверненням платників податків контролюючі органи безоплатно надають консультації з питань практичного застосування окремих норм податкового законодавства (пункт 52.1 статті 52 Податкового кодексу).

Податкова консультація - допомога контролюючого органу конкретному платнику податків стосовно практичного використання конкретної норми закону або нормативно-правового акта з питань адміністрування податків чи зборів, контроль за справлянням яких покладено на такий контролюючий орган (підпункт 14.1.172 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу).

Згідно з положеннями статті 52 Податкового кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Контролюючі органи – органи доходів і зборів України у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України та іншими нормативно-правовими актами органів державної влади.

Статтею 1 Податкового кодексу України встановлено, що Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та
зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Основним документом, що регулює земельні відносини в Україні є Земельний кодекс України (далі - Земельний кодекс).

Законом, який регулює оподаткування землі є Податковий кодекс України.

Закон України від 28.12.2014 № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо податкової реформи» (далі – Закон №71) змінив порядок оподаткування земельних ділянок, який набрав чинності з 01.01.2015 року.

Плата за землю, як складова податку на майно, включена до переліку місцевих податків і зборів.

Особливістю є те, що місцеві податки встановлюються рішеннями сільських, селищних та міських рад. При цьому плата за землю, є обов’язковою для встановлення місцевими радами.

У рішенні про встановлення місцевих податків та зборів обов’язково має визначатись об’єкт оподаткування, платник, розмір ставки, податковий період, пільги та інші обов’язкові елементи, визначені статтею 7 Податкового кодексу з дотриманням встановлених для відповідного місцевого податку чи збору критеріїв.

Згідно з пп. 14.1.72 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу земельний податок - обов'язковий платіж, що справляється з власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), а також постійних землекористувачів.

Відповідно до статей 269, 270 Податкового кодексу платниками податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі, а об’єктами оподаткування - земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, а також земельні частки (паї), які перебувають у власності.

Згідно п.286.1 ст. 286 Податкового кодексу підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Частиною першою статті 19 Земельного кодексу України визначено вичерпний перелік земель України за основним цільовим призначенням та поділ їх на такі категорії:

а) землі сільськогосподарського призначення;

б) землі житлової та громадської забудови;

в) землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення;

г) землі оздоровчого призначення;

ґ) землі рекреаційного призначення;

д) землі історико-культурного призначення;

е) землі лісогосподарського призначення;

є) землі водного фонду;

ж) землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

Відповідно до вимог статті 20 Земельного кодексу віднесення земель до тієї чи іншої категорії здійснюється на підставі рішення органів державної влади та органів місцевого самоврядування відповідно їх повноважень.

Види використання земельної ділянки в межах певної категорії земель (крім земель сільськогосподарського призначення та земель оборони) визначаються її власником або користувачем самостійно в межах вимог, встановлених законом до використання земель цієї категорії, з урахуванням містобудівної документації та документації із землеустрою.

Відповідно до статті 65 Земельного кодексу, землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення - це земельні ділянки, надані в установленому порядку підприємствам, установам та організаціям для здійснення відповідної діяльності.

Базою оподаткування земельним податком відповідно статті 271 Податкового кодексу є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації.

Об’єктами класифікації в Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД) є усі види економічної діяльності господарських суб'єктів (фізичних та юридичних осіб).

Економічна діяльність - це процес поєднання дій, які призводять до отримання відповідного набору продукції чи послуг.

Вид діяльності має місце тоді, коли об’єднуються ресурси (устаткування, робоча сила, технологічні засоби, сировина та матеріали) для створення виробництва конкретної продукції та надання послуг. Таким чином, вид діяльності характеризується використанням ресурсів, виробничим процесом, випуском продукції та наданням послуг.

Коефіцієнт, який характеризує функціональне використання земельної ділянки (під житлову та громадську забудову, для промисловості, транспорту тощо) – є складовою частиною нормативної грошової оцінки та ураховує відносну прибутковість видів економічної діяльності.

Віднесення земель до категорії земель за функціональним використанням провадиться згідно з Інструкцією з заповнення державної статистичної звітності з кількісного обліку земель (форми NN 6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем), затвердженою наказом Держкомстату України від 05.11.98 № 377, зареєстрованою в Мін’юсті України 14.12.98 за № 788/3228, відповідно до видів економічної діяльності, зазначених у довідках, що надають юридичним особам органи державної статистики.

Коефіцієнт функціонального використання для земельних ділянок змішаного використання визначається як середньозважене (за площею) значення коефіцієнтів функціонального використання окремих частин земельної ділянки змішаного використання. Підставою для виділення частин земельної ділянки різного функціонального використання є виключно затверджені дані інвентаризації земельної ділянки та землеустрою.

Дані про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки оформляються як витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

Підпунктом 1.3.3.6 пункту 1.3 Додатка №2 до Рішення Дніпропетровської міської ради від 15.07.2015 №3/65 «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.12.2010 №5/6 «Про місцеві податки і збори на території міста» визначена ставка земельного податку за земельні ділянки на яких розташовані об’єкти енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлювальних джерел енергії, об’єктів виробничої та будівельної сфери діяльності – 0,75 відс. від нормативної грошової оцінки землі.

Одночасно слід зазначити, що дія пункту 1.3 цього рішення не поширюється на надані в оренду земельні ділянки або земельні ділянки пропорційно до площ наданих в оренду окремих будівель, споруд, що на них розташовані.

Таким чином, оподаткування земельних ділянок підприємства повинно здійснюватися на підставі даних земельного кадастру та витягу про нормативну грошову оцінку земель підприємства.

Якщо за даними земельного кадастру земельні ділянки рахуються як землі промисловості, обчислення земельного податку здійснюється за ставкою 0,75 відсотків від нормативної грошової оцінки землі.

За надані в оренду земельні ділянки або земельні ділянки пропорційно до площ наданих в оренду окремих будівель, споруд, що на них розташовані, земельний податок справляється за ставкою визначеною пунктом 1.2 (за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні) або 1.6 (за земельні ділянки, на які не оформлені документи) Додатку №2 (3 відс. від нормативної грошової оцінки).

Щодо застосування ставки земельного податку за земельні ділянки по яких проходять комунікаційні мережі слід зазначити, що відповідно до статті 66 Земельного кодексу до земель промисловості належать землі, надані для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд промислових, гірничодобувних, транспортних та інших підприємств, їх під’їзних шляхів, інженерних мереж, адміністративно-побутових будівель, інших споруд. Таким чином, обчислення земельного податку за ділянки на яких розміщені інженерні мережі та під’їзні шляхи, здійснюється за ставкою визначеною підпунктом 1.3.3.6 Додатка №2 зазначеного рішення (0,75 відс.).

Одночасно слід зазначити, що з 01.01.2016 року на території міста Дніпропетровська рішенням Дніпропетровської міської ради від 15.07.2015 №4/65 «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель м. Дніпропетровська» вводиться нова нормативна грошова оцінка земель.

Відповідно вимог пункту 286.2 статті 286 Податкового кодексу платники плати за землю разом з податковою декларацією подають довідку (витяг) про нормативну грошову оцінку земельної ділянки у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки.

Таким чином, для здійснення правильного розрахунку суми податкового зобов’язання пропонуємо звернутись до Управління Держгеокадастру м. Дніпропетровська для отримання (довідки) витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки землі.

Додаткова інформація:

Для отримання необхідної інформації і вичерпних усних податкових консультацій з усіх питань податкового законодавства платник може звертатись до органу державної фіскальної служби, в якому, як платник податків перебуває на обліку та Інформаційно – довідкового департаменту Державної фіскальної служби України за багатоканальним телефонним номером 0-800-501-007 (безкоштовно із стаціонарних телефонів). Режим роботи Інформаційно - довідкового департаменту Державної фіскальної служби України з 8 год.00хв. до 20 год.00хв. щоденно, крім суботи та неділі.

До списку