Територіальні органи ДФС
у Дніпропетровській області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Щодо відображення у складі витрат декларації з податку на прибуток дебіторській заборгованості за відвантажений товар, по якій закінчився строк позовної давності, резерв сумнівних боргів не створювався, міри по її стягненню не здійснювались

09.10.2015

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області розглянуло звернення від 14.09.2015 №14/09 ________ щодо відображення у складі витрат декларації з податку на прибуток дебіторській заборгованості за відвантажений товар, по якій закінчився строк позовної давності, резерв сумнівних боргів не створювався, міри по її стягненню не  здійснювались, та у відповідності до положень статті 52 «Податкова консультація» Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ (із змінами та доповненнями, далі – ПКУ) у межах компетенції і повноважень повідомляє наступне.

В зв’язку з тим, що в листі підприємства не зазначено іншого, вважаємо, що строк позовної давності за дебіторською заборгованістю минув у 2015 році, та борг визнано безнадійним з цього моменту.

Законом України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», який набрав чинності з 01.01.2015, розділ ІІІ «Податок на прибуток підприємств» ПКУ викладено у новій редакції.

Згідно з пунктом 44.1 статті 44 ПКУ для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Пунктом 44.2 статті 44 ПКУ передбачено, що для обрахунку об’єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування.

Об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу ІІІ ПКУ, що визначено підпунктом 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 ПКУ. Коригування в обов’язковому порядку здійснюється тими платниками, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, за останній річний звітний (податковий) період перевищує 20 мільйонів гривень.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість та її розкриття у фінансовій звітності викладені у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку №10 «Дебіторська заборгованість», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 №237 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.10.1999 за №725/4018 (далі – П(С)БО №10).

Пунктом 4 П(С)БО №10 зазначено, що поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або за якою минув строк позовної давності є безнадійною дебіторською заборгованістю.

Поточна дебіторська заборгованість, щодо якої створення резерву сумнівних боргів не передбачено, у разі визнання її безнадійною списується з балансу з відображенням у складі інших операційних витрат (пункт 11 П(С)БО №10).

Тобто, суми списаної безнадійної заборгованості враховуються у складі інших операційних витрат при визначенні фінансового результату у фінансовій звітності підприємства згідно П(С)БО №10.

Статтею 139 ПКУ визначено порядок розрахунку різниць, що виникають при формуванні резервів (забезпечень), яким обумовлено збільшення або зменшення фінансового результату до оподаткування у випадках нарахування в бухгалтерському обліку резерву сумнівних боргів (пункт 139.2 статті 139 ПКУ).

Оскільки діючою редакцією ПКУ не передбачено віднесення до складу декларації з податку на прибуток різниць від списання безнадійної дебіторської заборгованості без формування резерву сумнівних боргів, та з огляду на вищевикладене, фінансовий результат до оподаткування за результатами діяльності у 2015 році не потребує коригування на суми такої заборгованості та включення до складу декларації з податку на прибуток.

Щодо коригувань податкових зобов’язань з податку на додану вартість слід зазначити наступне.

Відповідно до п.187.1. ст.187 р.V ПКУ датою виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку-дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Тобто, виходячи із визначення дати виникнення податкових зобов’язань, на дату відвантаження товарів/послуг у продавця виникають податкові зобов’язання з податку на додану вартість.

Відповідно до п.192.1 ст.192 ПКУ якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Якщо внаслідок такого перерахунку відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податку - постачальника, то:

а) постачальник відповідно зменшує суму податкових зобов'язань за результатами податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок;

б) отримувач відповідно зменшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду в разі, якщо він зареєстрований як платник податку на дату проведення коригування, а також збільшив податковий кредит у зв'язку з отриманням таких товарів/послуг.

Постачальник має право зменшити суму податкових зобов'язань лише після реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування до податкової накладної (п.п.192.1.1 п.192.1 ст.192 ПКУ).

Враховуючи вищенаведене, та факт відвантаження товарів/послуг, по яких обліковується дебіторська заборгованість із закінченим строком позовної давності, у ПП «Нота Кераміка» відсутні законодавчі підстави щодо коригування податкових зобов’язань з податку на додану вартість у даному випадку.

Додатково:

Податкова консультація - допомога контролюючого органу конкретному платнику податків стосовно практичного використання конкретної норми закону або нормативно-правового акта з питань адміністрування нарахування та сплати податків чи зборів, контроль за справлянням яких покладено на такий контролюючий орган (підпункт 14.1.172 пункт 14.1 стаття 14 ПКУ).

Згідно з положеннями статті 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Контролюючі органи мають право надавати консультації виключно з тих питань, що належать до їх повноважень.

Для отримання необхідної інформації і вичерпних відповідей з питань податкового законодавства радимо Вам у подальшому звертатись до контролюючого органу, в якому Ви, як платник податків перебуваєте на обліку та Інформаційно – довідкового Департаменту Державної фіскальної служби України за багатоканальним телефонним номером 0-800-501-007 (безкоштовно із стаціонарних телефонів). Режим роботи Інформаційно - довідкового Департаменту Державної фіскальної служби України з 8 год.00хв. до 20 год.00хв. щоденно, крім суботи та неділі. Відповіді також надаються Контакт-Центром Державної фіскальної служби України факсом та електронною поштою через мережу Інтернет (idd@minrd.gov.ua).

До списку